torstai 17. tammikuuta 2013

tiistai 15.1. - peruskurssi: suora käsilukko mountista ja guardista

Käytiin läpi kurssin toinen lopetus: suora käsilukko eli tuttavallisemmin juji. Jujissa lopetus kohdistuu kaverin kyynärniveleeseen. Jujia voi hakea monesta eri positiosta, treeneissä käytiin läpi kaksi yleisintä, eli juji mount -positiosta sekä suljetusta guardista.

Mountista: mountissa kannattaa pyrkiä istumaan mahdollisimman "korkealla" lähdettäessä hakemaan käsilukkoa. Ristikkäisellä kädellä otetaan ote kaverin ojentajasta, ja vedetään kaverin hartiaa ilmaan. Samalla tuodaan oma polvi ilmaan nostetun hartian alle, mitä pidemmälle ja lähemmäksi kaverin päätä, sen parempi. Toinen jalka käännetään ns. risti-istunta -asentoon, mahdollisimman tiivisti kaverin ympärille. Tarkoituksena on istua kunnolla kaverin rintakehän/kyljen päällä, oma rintamasuunta noin 90 asteen kulmassa kaveriin nähden. Tämän jälkeen otetaan lukotettava käsi haltuun, nojataan hieman eteenpäin (voi myös ottaa maasta tukea) ja viedään hartian alla ollut jalka mahdollisimman tiivisti kaverin pään yli. Puristetaan polvia tiukasti yhteen kaverin käsivarren ympärille, otetaan ote kaverin ranteen kohdalta siten, että kaverin peukku osoittaa ylös ja lähdetään istumaan alas. Samalla nostetaan omaa lantiota ylös, jolloin lukko viimeistään kiristyy. Alla olevassa videossa käydään melkolailla samoja yksityiskohtia läpi, ja jokunen lisävinkkikin siitä löytyy.


(Suljetusta) guardista: Samat perusperiaatteet toimivat tässäkin tapauksessa, tilanne on vaan käännetty ympäri mounttiin nähden. Guardin voi mountin tavoin pyrkiä nostamaan ylemmäs, mutta tärkeintä on rikkoa kaverin posture ja tuoda kaveri alas. Jälleen voidaan hakea ote kaverin ristikkäisen ojentajan takaa ja vetää käsi itselle haltuun, hieman oma keskilinjan yli. Samalla voi vetää kaveria vielä enemmän alaspäin ristikkäisestä hartiasta (ks. video alla). Tuodaan hallussa olevan käden puoleinen jalka tiiviisti kaverin lantiolle, puristetaan polvia yhteen ja ponnistetaan lantiolta itsemme parempaan kulmaan, noin 90 astetta kaveriin nähden. Toinen jalka kääntyy samalla kaverin selän yli. Viedään lukotettavan käden puoleinen jalka kaverin pään yli ja painetaan sillä kaveria alas päin pään kohdalta. Samalla puristetaan polvia tiukasti yhteen, otetaan kiinni kaverin ranteesta siten, että peukku osoittaa ylös päin ja kiristetään lopetus nostamalla lantiota. Alla olevasta videosta voi taas poimia samoja ja hieman muitakin yksityiskohtia kuin treeneissä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti